Łatwe rozszerzanie funkcjonalności komponentu Symfony2 Console dzięki Dependency Injection

Podczas pisania małego konsolowego programiku – konfiguratora ułatwiającego zarządzanie serwerami opartymi o nginx+PHP napkin (nginx and PHP configuration is neat), zaszła potrzeba zaimplementowania dodatkowej funkcjonalności Helpera formatującego wyjście konsolowe w komponencie Symfony Console.

Poniżej przedstawiam, jak w przystępny sposób zabrać się do takiego rozszerzania funkcjonalności. Continue reading